Infopunt Grote Zeilvaart
Infopunt Grote Zeilvaart
Pers
 
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Zeemanstaal' spreken we allemaal verschenen volgende artikelen en recensies:
Haarlems Weekblad (pdf) 5 september 2007
Zeilen, maandblad voor zeilers (pdf) oktober 2007
Nieuwsblad Transport (pdf) 3 oktober 2007
Haarlems Dagblad (pdf) 9 oktober 2007
Varen (Belgie) (pdf)
nov/dec 2007
NRC Handelsblad (pdf) 9 november 2007
Mijn Boot (pdf) november 200
Spiegel der Zeilvaart (jpg)
februari 2008
Waterkampioen (pdf) februari 2008
Onze taal (pdf) april 2008
NedLloyd Pensioenkrant (pdf) mei/juni 2008
Kaap Hoorn Journaal (pdf) juni 2008
De Blauwe Wimpel (pdf) 19 juni 2008
Motorboot (pdf) augustus 2008
De Haarlemmer (pdf) 28 augustus 2008
Amigoe (Curacao) (pdf) 14 februari 2009
Haarlems weekblad (pdf) 9 september 2009
De Haarlemmer (pdf) 20 mei 2010
Haarlems weekblad (pdf) 26 mei 2010
De Reddingboot, KNRM (pdf) april 2011
Motorboot (pdf) juni 2011
Roeien (pdf) oktober 2012
Haarlems Weekblad (pdf) 7 november 2012
Waterkampioen (pdf) 8 november 2012
Nieuwsbrief Eendracht (pdf) december 2012
Vlot (pdf) december 2016
Schuttevaer (jpeg) 16 november 2018
De Loods, KR&ZV Het Spaarne (pdf) no. 4 2014
De Loods, KR&ZV Het Spaarne (pdf) no. 7 2019
Haarlems Dagblad 12 augustus 2021
VBGBNWU.pdf 2 december 2021
   


Naar verwachting zullen binnenkort meer tijdschriften aandacht besteden aan dit boek. Wij doen ons best om na verschijnen deze pagina zo snel mogelijk aan te vullen met de nieuwe informatie.


logo

Bij de introductie op 1 september 1992 hebben naar aanleiding van het betreffende persbericht(pdf) enkele plaatselijke dag- en weekbladen aandacht geschonken aan het Infopunt Grote Zeilvaart. Ook enkele watersport- en vaarvakbladen hebben het Infopunt met een artikel of een aankondiging aan hun lezers gepresenteerd.

Maar al eerder, toen het model van de brik Diepzee gereed was (begin 1990) hebben de Spiegel der Zeilvaart en de Modelbouwer ieder een artikel van mijn hand opgenomen n.a.v. het 'in de vaart' brengen van de Diepzee.


De Spiegel der Zeilvaart (nr. 3, april 1990) kopte: "Nieuw Nederlands opleidingsschip komt mogelijk tijdens Sail Amsterdam '90 in de vaart". De aanhef van het artikel was als volgt:

In dit (speciale) aprilnummer, dat juist in het prilste begin van de maand verschijnt, brengen we U met een artikel over een nieuw Nederlands opleidingsschip weer een stukje dichter bij het komende Sail-gebeuren. Het bestaan van dit schip mag als een volslagen verrassing worden aangemerkt. De redactie is normaalgesproken goed op de hoogte van al wat zich op en aan het water afspeelt. Dat een zo'n uitzonderlijk schip voor onze aandacht verborgen is gebleven mag wel als een grote uitzondering worden beschouwd. Maar toen we door een toeval van het bestaan van dit zeilschip lucht kregen, lukte het snel e.e.a. te traceren. De initiatiefnemers hadden op mijn verzoek ook geen bezwaar om middels een artikel opening van zaken te geven (zie artikel in pdf).


Het artikel in de Modelbouwer is een beschouwing over het feit dat ik, hoewel ik geen modelbouwer ben, toch een model bouwde en wat daarbij mijn belevenissen waren. Het artikel had de volgende aanhef:

Ik ben geen modelbouwer. Een artikel van mijn hand is dan ook mogelijk een vreemde eend in de bijt van dit blad dat, zoals ik heb kunnen lezen, voornamelijk gedreven en (bijna) professionele modelbouwers aan het woord laat. Toch wil ik u, misschien juist als tegenhanger, verslag doen van mijn puur amateuristische inspanningen die tot de totstandkoming van een scheepsmodel hebben geleid (zie artikel in pdf).
 
bottom

2021© Infopunt Grote Zeilvaart, Alle rechten voorbehouden.