Infopunt Grote Zeilvaart
Infopunt Grote Zeilvaart
Disclaimer
 

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Op alle illustraties en teksten op onze website rust auteursrecht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van infopunt Grote Zeilvaart.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Linken en verwijzen naar de pagina's van Infopunt Grote Zeilvaart op internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

     
bottom

2021© Infopunt Grote Zeilvaart, Alle rechten voorbehouden.